Behandelopties

Wij richten ons zowel op beugelbehandelingen voor kinderen als voor volwassenen. Het gebit groeit bij iedereen anders. De eventuele afwijkingen in de stand van de tanden of kaken, zijn daarom ook bij elke patiënt anders. Dat vraagt om een specifieke behandeling en beugel. Hieronder lichten we per soort beugel en behandeling toe waar deze voor dient.

foto van een invisalign beugelDe Invisalign behandeling wordt digitaal gepland op basis van een 3D gebitsscan en is zowel geschikt voor jongeren als volwassenen. Op basis van het digitale plan van de orthodontist krijgt u een serie transparante hoesjes: de aligners. Om de 10 dagen wisselt u van aligner, die net iets anders is dan de vorige, zodat de tanden stap voor stap bewegen naar een mooie glimlach. Belangrijk om weten: de aligners moeten uit tijdens de maaltijden, en moeten 22 uur per dag gedragen worden om effectief te zijn.

foto van typodonts met metaalkleurige blokjes en porseleinen blokjes

 

Deze vaste beugel bestaat uit blokjes die op de tanden worden gekleefd en een orthodontische draad die ze verbindt. De draad wordt tijdens de behandeling regelmatig vervangen voor een nieuwe draad die een andere vorm en dikte heeft, of van een ander materiaal is gemaakt. In de praktijk maken wij gebruik van zelfligerende blokjes. Waar vroeger ieder blokje moest worden ingebonden met een elastiekje, gebruiken we nu een schuifslot. Ze gaan snel open en dicht waardoor u minder lang in de stoel ligt. U heeft een keuze uit metalen of doorzichtige blokjes.

foto van een Herbst beugel

 

Deze scharnierbeugel zit vast in de mond en wordt gebruikt als er sprake is van een overbeet. Met behulp van staafjes en kokertjes (de scharnieren), die vastzitten aan ringen in de onder- en bovenkaak wordt de onderkaak in een voorwaartse stand gehouden. Hierdoor wordt de voorwaartse groei van de onderkaak gestimuleerd, zodat de kiezen van de onder- en bovenkaak goed in elkaar passen. Op deze manier wordt de overbeet verkleind. Deze beugel is weinig zichtbaar en er kan goed mee worden gesproken.

foto van een forsus beugel

 

De intermaxillaire veren zijn een onderdeel van de blokjesbeugel. De werking lijkt op die van de Herbst beugel. Deze veren worden halverwege de blokjesbehandeling aan de blokjes vastgemaakt en geven een continue lichte druk. Dit zorgt er voor dat de boventanden naar achteren verschuiven en de ondertanden naar voor, waardoor een kleine overbeet gecorrigeerd kan worden en de kiezen beter in elkaar passen.

foto van een expansie beugel

 

Indien de bovenkaak te smal is, maken we gebruik van een expansie- of kaakverbredingsbeugel. Er bestaan verschillende typen expansiebeugels. Bij kinderen zijn de kaken nog in de groei en is het weefsel in het gehemelte nog voldoende soepel om te kunnen verbreden. Bij volwassenen is het weefsel al erg vergroeid waardoor verbreding vaak in beperkte mate mogelijk is, tenzij het gecombineerd wordt met een kaakoperatie.

foto van een activator beugel

 

Een activator is een uitneembare kunststof beugel die de groei van de onderkaak stimuleert en zo de voor-achterwaartse verhouding van de kaken beter op elkaar afstemt. Ook kan met een activator de bovenkaak worden verbreed. Idealiter  moet de activator minimaal 14 tot 16 uur per dag (alle uren, behalve de schooluren) gedragen worden, dus medewerking is erg belangrijk. Een activator werkt alleen tijdens de groei en er zijn verschillende soorten activatoren beschikbaar.

foto van een buitenboord beugel

 

De headgear, of ook wel buiten(boord)beugel, creëert ruimte in de boventandboog en zorgt ervoor dat de kiezen goed komen te staan. De beugel bestaat uit een facebow die in de mond zit en een nekband die aan de facebow trekt. Om de beugel te kunnen plaatsen worden er ringen om de eerste kiezen geplaatst. De binnenbenen van de beugel haken vast aan deze ringen en de buitenbenen maak je vast aan de nekband. De beugel is uitneembaar en moet voor een goede werking minimaal 14 tot 16 uur per dag (alle uren, behalve de schooluren) gedragen worden.

 

Als we tanden over een grote afstand willen verplaatsen hebben we soms extra steun nodig vanuit het kaakbot (botverankering) om ongewenste bewegingen van aangrenzende tanden te voorkomen. Door dit vast punt in het kaakbot zijn tandverplaatsingen mogelijk die zonder botverankering niet mogelijk zijn. In dat geval maken we gebruik van botverankering d.m.v. TADs of botankers. Een TAD staat voor ‘Temporary Anchorage Device’ en wordt ook wel minischroefje genoemd. Deze schroefjes worden onder plaatselijke verdoving geplaatst en kunnen na de behandeling worden verwijderd zonder verdoving. Botankers worden door de MKA-chirurg onder plaatselijke verdoving geplaatst en verwijderd.

foto van kaken en weke delen in 3d waarbij een kaakoperatie wordt gesimuleerd

 

De stand van de tanden kan op iedere leeftijd worden aangepast. De stand van de kaken echter niet. Deze kan alleen rond de pubertijd worden beïnvloed. Wanneer de kaken na deze leeftijd niet correct ten opzichte van elkaar staan, kan dit gecorrigeerd worden door middel van een kaakoperatie. Voorafgaand aan een dergelijke operatie worden de tanden en kiezen door middel van een beugel recht gezet. Wanneer de tanden mooi in de rij staan zal de operatie plaatsvinden om de kaak of kaken te verplaatsen. Afhankelijk van de gebitssituatie en de kaakrelatie zal de operatie zich beperken tot de boven- en/of onderkaak. Na de operatie moet de beugel ook nog gedragen worden, om te zorgen dat alle tanden en kiezen goed in elkaar passen. Bij orthodontie Cox werken we als een ervaren multidisciplinair team. Voor we beginnen aan de behandeling overleggen we uitvoerig met u, uw eigen tandarts en de MKA-chirurg . We stellen vervolgens een nauwkeurig behandelplan en kostenraming voor u op.

3D picture of an exposed impacted canine and bracketsHet kan wel eens voorkomen dat er wel een tand onder het tandvlees zit, maar niet doorbreekt. Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar in de meeste gevallen is dit het gevolg van een scheve ligging of ruimtegebrek. Omdat de hoektand vaak als laatste tand doorbreekt, ontstaan hier vaak problemen. Naast het vrijleggen is er altijd een beugel nodig om ruimte te maken voor de hoektand en om de tand ergens naartoe te kunnen begeleiden. Het vrijleggen wordt door een MKA-chirurg gedaan en gebeurt onder lokale verdoving. Hierna kan de orthodontist aan de slag om de tand naar zijn juiste positie te begeleiden.