Kosten

Het totale kostenplaatje van een orthodontische behandeling is volledig afhankelijk van de duur van de behandeling en de gebruikte apparatuur. De duur van de behandeling en de benodigde apparatuur zijn dan weer afhankelijk van de ernst van de afwijking. Ook de medewerking van de patiënt is erg bepalend voor het uiteindelijke behandelverloop en dus ook de kosten.

Tijdens een eerste, vrijblijvende consultatie kan een globale schatting worden gemaakt van de te verwachten kosten. Uiteindelijk krijgt u in onze praktijk altijd een op maat gemaakte schatting van de kosten mee, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

smile of a women with braces on one side and without braces on the other

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn en wat de kosten zijn? Neem dan contact met ons op of schrijf u direct in.

Vergoeding

artwork of a glass tooth

Het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) bepaalt de wettelijke terugbetalingstarieven. Deze instelling maakt een onderscheid tussen een regelmatige orthodontische behandeling en een vroege orthodontische behandeling.

De regelmatige orthodontische behandelingen worden gedeeltelijk door het ziekenfonds terugbetaald. Om van deze terugbetaling te kunnen genieten moet op tijd een aanvraag worden ingediend. De aanvraag moet via een document (bijlage 60) gebeuren, door uw orthodontist opgesteld. Let op: de aanvraag moet vóór de leeftijd van 15 jaar gebeuren én reeds aan  het ziekenfonds zijn bezorgd , anders is er geen tegemoetkoming meer mogelijk. Zelfs indien de behandeling pas later wordt gestart, dan nog moet de aanvraag tijdig gebeuren.

Soms zijn er problemen die vroeger moeten worden opgelost zoals een omgekeerde beet, kruisbeet, etc. Uw tandarts zal u hiervoor doorverwijzen naar een orthodontist. Een vroegtijdige behandeling moet vóór de leeftijd van 8,5 jaar worden uitgevoerd, om van een tegemoetkoming te kunnen genieten. Hiervoor moet er een meldingsformulier (bijlage 60 bis) worden opgesteld bij de start van de behandeling. Dit formulier moet eveneens door de orthodontist worden opgesteld, en  door de patiënt aan het ziekenfonds worden bezorgd.

Bovenop de terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering geven de ziekenfondsen een aanvullende tegemoetkoming voor de orthodontische behandeling. Deze aanvullende tegemoetkoming kan verschillen per ziekenfonds. Aangezien het hier gaat over een verzekeringsproduct tussen het ziekenfonds en zijn leden, raden wij u aan zich hierover bij uw ziekenfonds te informeren.

Volwassenen kunnen vanuit de basis geen terugbetaling van de mutualiteiten verwachten. Wel kunnen zij zich bijkomend verzekeren met een extra tandverzekering zoals onder andere MediKoplan, Dentalia Plus, DKV Smile, Tandplus, Dentaplan, etc. Ook hier gaat het over een contract tussen een verzekeringsinstelling en de verzekeringnemer. U dient zich hiervoor zelf te informeren bij een mogelijke verzekering.